Bidrag till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre

Vård- och omsorgsförvaltningen har skapat ett bidrag för att motverka ofrivillig ensamhet. Nämnden vill med detta bidrag stödja civilsamhället i att underlätta aktiviteter för stadens äldre. Bidraget gäller under 2018 och ska ansökas om senast den 1 maj 2018.

Målet med bidraget är att öka chansen för äldre personer i Helsingborg att kunna ingå i något socialt sammanhang. Bidraget är tänkt att stimulera civilsamhället att ta initiativ till att hitta nya lösningar för hur detta ska kunna gå till.

Målgrupp

Målgruppen för bidraget är alla personer över 65 år som är folkbokförda i staden.

Vem kan ansöka?

Föreningar/organisationer eller andra sammanslutningar har möjlighet att ansöka.

Bidrag

Bidrag kan sökas före den 1 maj 2018 och ansökan ska ställas till vård- och omsorgsförvaltningen.

Här kan du läsa och ladda ner anvisningarna till bidraget.

Ansökningsblankett hittar du här.