Jag är intresserad av nattvandring i Helsingborg, kontakta mig!

Är du intresserad av att börja nattvandra? Eller vill du starta en egen nattvandrargrupp? Då kan du göra en intresseanmälan till Volontärcenter.

Syftet med nattvandring är att det ska finnas närvarande vuxna som kan ge medmänskligt stöd och öka tryggheten bland ungdomarna när de rör sig ute på kvällar och nätter.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?