Avgifter

Helsingborgs stad tar ut en avgift för vård och omsorg. Hur stor din avgift blir beräknas utifrån din inkomst. Här kan du enkelt se maxtaxan för de olika insatserna. Med maxtaxa menas den högsta avgiften som Helsingborgs stad får ta ut. Du betalar aldrig mer än maxtaxan.  

Har du frågor om avgifter är du välkommen att kontakta Beställnings- och avgiftskansliet. Telefontid måndagar klockan 10:00-12:00 och 13:00-15:00, tisdag-fredag klockan 10:00-12:00. Du som är född dag 1-10 i månaden ringer 042-10 63 54. Du som är född dag 11-20 i månaden ringer 042-10 67 28. Du som är född dag 21-31 i månaden ringer 042-10 79 83.

 

Insats

Maxtaxa

Övrigt

Hemservice (tvätt, städ, inköp och fixartjänst) 226 kronor i timmen Du betalar aldrig för mer än åtta timmar per månad. Beloppet gäller per hushåll.
Omsorg (hygien, måltider, tillsyn och liknande.) 100 kronor i månaden Beloppet gäller oavsett omfattning och per hushåll.
Hemsjukvård 100 kronor i månaden Beloppet gäller oavsett omfattning. Du som har en avgift för omsorg behöver inte betala för hemsjukvård.
Trygghetslarm 230 kronor i månaden Beloppet gäller per hushåll, från och med 1 april 2015.
Korttidsboende       2 044 kronor i månaden cirka 68 kronor per dygn Vid korttidsvård tillkommer även kostnader för mat och näringslösningar.
Vårdboende 2 044 kronor i månaden Beloppet gäller service och omsorg. Du betalar även för mat, högst 2 731 kronor per månad. Även hyra tillkommer.

Så beräknas avgiften

För att få reda på hur mycket du ska betala i avgift för vård och omsorg måste du lämna uppgifter om din ekonomi. Avgiften beräknas nämligen utifrån din inkomst och är individuell. På så sätt får du rätt avgift utifrån dina ekonomiska förutsättningar. Du betalar avgiften för vård och omsorg per månad. Du kan överklaga avgiftsbeslut. Ansök direkt: betala med autogiro, blankett Betala med autogiro. Pdf, 77 kB.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbelopp är det minimibelopp som du har rätt att behålla innan en avgift för vård och omsorg får tas ut. Beloppet ska täcka dina normala levnadskostnader. Når du inte upp till förbehållsbeloppet behöver du inte betala några avgifter.

Förbehållsbeloppet gäller per person och månad:
5 136 kronor – ensamstående, äldre än 65 år
5 515 kronor – ensamstående, yngre än 65 år
8 680 kronor – sammanboende och gifta, äldre än 65 år
9 438 kronor – sammanboende och gifta, yngre än 65 år

Dubbel bosättning

Om du flyttar till ett vårdboende kan du få lägre hyra för dubbel bosättning under tre månader. För att få lägre hyra måste du lämna en bekräftelse på uppsägning eller försäljning av den tidigare bostaden. Om du vill få avdrag på din hyra under en längre period än tre månader krävs ett individuellt beslut.

Fakturering

Din faktura ska betalas senast den sista i innevarande månad. Fakturan skickas ut minst 10 dagar före förfallodag. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta från förfallodagen enligt gällande räntelag.

Bostadstillägg

Du som har pension och bor i Sverige kan ansöka om bostadstillägg efter det att du har fyllt 65 år och tar ut hela din allmänna pension. Du kan ansöka oavsett hur du bor och även om du själv äger din bostad eller om du har tillgångar. För att se om du är berättigad till bostadstillägg kan du använda Pensionsmyndighetens beräkningsverktyg. Är du under 65 år söker du bostadstillägg hos försäkringskassan.