Bostadsanpassning

Kommunen ska se till att det finns vatten, avlopp och sophämtning. Kommunen skriver också planer om var det ska finnas hus, gator och parker.

Bostäder

Kommunen gör planer över olika områden

och talar om var det är bra att ha bostäder.

Vill du veta var kommunen planerar

att det ska byggas nya bostäder

ska du ringa till kontaktcentret på telefonnummer 042-10 50 00.

Villor

Om du vill bygga ett hus

ska du fråga kommunen om lov först.

Du måste ha tillstånd att bygga.

Tillståndet heter bygglov.

Du ska också ha bygglov

om du vill bygga om ett hus som redan finns.

Du får inte heller riva ett hus

utan att ha frågat kommunen om lov.

Du kan ringa till kontaktcentret för att få hjälp.

Telefonnumret är 042-10 50 00.

Det kostar pengar att söka bygglov.

Även om man inte får bygga

eller ångrar att man sökt bygglov

måste man betala

Bostadsanpassning

Personer med funktionsnedsättning kan få bidrag

från kommunen för att bygga om sitt hus.

Du söker då om bidrag för bostadsanpassning.

Energirådgivning

Kommunens energirådgivare talar om

hur du kan spara energi

och göra sådant som är bra för miljön.

Tala med energirådgivaren

för att få veta hur du kan spara energi i ditt hus.

Energi- och klimatrådgivarna nås via telefonnummer 042-10 50 00.