Husensjövägen

Vi arbetar med friskvård, hälsa och rörelse. Vi använder ipads och andra tekniska lösningar för aktiviteter och som redskap för att förtydliga dagen. Vi strävar efter att ha verklighetsnära uppgifter såsom att leverera varor.

Kontakt

Husensjövägen 77
252 52 Helsingborg
Telefon 042-10 53 08
Visa på karta

Husensjövägen drivs av Omsorg i Helsingborg.

Läs fullständig leverantörspresentation här.

Läs mer om Husensjövägen på vård- och omsorgsförvaltningens webbplats vardochomsorg.helsingborg.se