Jag behöver hjälp med personlig omvårdnad. Hur ansöker jag om det?

Om du behöver stöd med din personliga omvårdnad kan du ansöka om att få omsorg i hemmet. Du ansöker om omsorg hos en biståndshandläggare.

  1. Ring Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00. Du blir då kopplad till rätt person.
  2. Handläggaren gör sedan ett hembesök hos dig och utreder vilken hjälp du kan få utifrån dina personliga behov.
  3. Sedan får du ett beslut. Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga till Förvaltningsrätten.

Här kan du läsa mer om omsorg i hemmet.