Brukarundersökningar

Rätten att få bestämma och ha inflytande över sitt liv och sin vardag ska vara en självklarhet. Därför arbetar vård- och förvaltningen med delaktighetsslingor och Pict-O-stat för att fånga upp synpunkter hos personer med funktionsnedsättningar.

Pict-O-stat

Personer som har en kognitiv funktionsnedsättning kan behöva ett alternativ till textfrågor för att kunna uttrycka vad de tycker och vill. Vård- och omsorgsförvaltningen använder det webbaserade enkätverktyget Pict-O- för att utföra kvalitetsutvärderingar inom LSS-verksamheterna.

Programmet använder sig av grafiska Pictogramsymboler, fotografier och tal för att ställa frågor till personer som tillhör personkrets 1, 2 och 3 inom LSS och andra som behöver stöd för att förstå en fråga i skriven text. Frågorna handlar bland annat om hur personer med funktionsnedsättningar uppfattar tryggheten och delaktigheten i verksamheten.

I filmen om digitalisering inom vård och omsorg ser du hur Pict-O-stat fungerar

Delaktighetsslingor

Delaktighetsmodellen bygger på att brukare ska känna större delaktighet i sitt liv samt att maktförhållandena mellan brukare och personal minskar. Delaktighetsslingor används i alla verksamheter för att lyfta olika frågor. Modellen bygger på att brukare diskuterar en fråga eller ett tema i en grupp. Frågan går vidare till en personalgrupp och sedan kommer deras tankar tillbaka till den första gruppen. Det är en strukturerad dialog som leds av en vägledare och varje delaktighetsslinga avslutas med ett gemensamt möte där en handlingsplan tas fram.