Insatser enligt LSS

Inom LSS finns totalt tio insatser som ger dig stöd och hjälp i vardagen. Du måste själv ansöka om insatserna hos någon av stadens LSS-handläggare. Här får du en kortfattad beskrivning av de tio insatserna.

1. Rådgivning och annat personligt stöd
Det kan vara påfrestande att leva med en funktionsnedsättning, både för dig själv och för anhöriga. Ibland kan det hjälpa att få prata med någon, att bearbeta kriser, att få praktisk hjälp och goda råd. Stödet står Region Skåne för och ges av till exempel en arbetsterapeut, kurator, sjukgymnast eller psykolog.

2. Personlig assistans
Personlig assistans är ett stöd till personer med omfattande funktionsnedsättning som behöver hjälp stora delar av dygnet. De personliga assistenterna hjälper dig med de grundläggande behoven som att sköta hygien, klä på sig, äta och kommunicera med andra. Du väljer själv vem som ska utföra assistansen, exempelvis Helsingborgs stad eller ett privat företag. Läs mer om personlig assistans.

3. Ledsagarservice
Ledsagarservice innebär att en person med funktionsnedsättning får med sig en person på fritidsaktiviteter utanför hemmet som kan stödja och hjälpa till med praktiska saker. Det kan handla om att följa med på promenad, biobesök, konserter, gå på stan och liknande. Hjälpen beviljas ett antal timmar varje månad. Läs mer om ledsagarservice. 

4. Kontaktperson
En kontaktperson är någon som umgås och hittar på aktiviteter tillsammans med den som har en funktionsnedsättning. På så sätt får den personen ett större socialt nätverk och större möjlighet att komma ut på aktiviteter. När och var man träffas och vad man hittar på gör man upp tillsammans. Läs mer om kontaktperson.

5. Avlösarservice i hemmet
Avlösning i hemmet innebär att en avlösare vistas i hemmet hos en person med funktionsnedsättning ett antal timmar per månad, regelbundet eller vid enstaka tillfällen. Det gör det möjligt för anhöriga att få tid till egna aktiviteter. Läs mer om avlösarservice i hemmet.

6. Korttidsvistelse utanför hemmet
Korttidsvistelse innebär att en vuxen eller barn med funktionsnedsättning får möjlighet till miljöombyte och avkoppling samtidigt som anhöriga får avlastning. Korttidsvistelsen kan ske i en stödfamilj, på ett korttidsboende eller genom lägerverksamhet.

7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Ibland behöver barn med funktionsnedsättning tillsyn högre upp i åldrarna än vad den kommunala barnomsorgen kan erbjuda. Korttidstillsyn erbjuds före och efter skolans slut och under skollov till ungdomar som är över 12 år. Läs mer om korttidstillsyn. 

8. Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
Denna insats är till för barn och ungdomar med svår funktionsnedsättning som trots olika stödinsatser inte kan bo kvar hos föräldrarna. Barnet kan då bo hos en annan familj, så kallat familjehem, eller i en bostad med särskild service för barn och ungdomar.

9. Bostad med särskild service för vuxna
Helsingborgs stad har två boendeformer som är anpassade för personer med funktionsnedsättning: gruppbostad och servicebostad. Boendeformerna är uppdelade utifrån hur stort behovet av tillsyn och omvårdnad är.

10. Daglig verksamhet
Daglig verksamhet vänder sig till personer med funktionsnedsättning som är i yrkesverksam ålder, saknar arbete och inte utbildar sig. De kan besöka en daglig verksamhet för att få sysselsättning, istället för ett vanligt arbete. Läs mer om daglig verksamhet.