Invandring och integration

I Helsingborg lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet.

Integration handlar om att olika människor kan leva tillsammans med respekt för varandras olikheter. Det handlar om att människor med olika ursprung och bakgrund möts och om att nyanlända invandrare kommer in i samhället.

Mötet mellan människor med olika bakgrund kan ske på många sätt, inte bara på jobbet eller i bostadsområdena. Därför arbetar vi i kommunen med integration på olika sätt för att skapa goda förutsättningar för nyanlända att etablera sig i samhället. Här är några exempel på insatser och aktiviteter:

  • Samhällsorienteringen för nyanlända ökar från 60 till 100 timmar för att öka kvaliteten i informationen om hur samhället fungerar. Från 2021 kommer vi bedriva en del av kursen i egen regi och vår projektledare arbetar för tillfället med att ta fram ett nytt upplägg med lokal förankrad samhällsorientering.
  • Utifrån individens behov möter vi invånarna i de olika stadsdelarna och med stadens olika resurser skapar vi bästa möjliga förutsättningar för att invånarna ska lyckas. Stadens förvaltningar arbetar med myndigheter, civilsamhället och fastighetsägare för att utveckla gemensamt arbetssätt inom stadsdelsarbetet.
  • Stadsdelsmammorna är verksamma i den nordöstra delen av Helsingborg, på Närlunda och Planteringen. Alla har fått utbildning om det svenska samhället med syftet att sprida kunskap och öka nyanländas delaktighet i samhället.
  • Vi startar språkcaféer och öppnar mötesplatser.

Kommunens alla förvaltningar och bolag utvecklar kontinuerligt integrationsarbetet, allt för att minska utanförskap, bygga mötesplatser och underlätta för nya och befintliga helsingborgare att etableras i samhället.