Ansökan om föreningsstöd

Ett pulserande och medskapande föreningsliv är en viktig tillgång för Helsingborg och för helsingborgare. Därför samarbetar vi med föreningarna för att stimulera inkludering, ta tillvara på mångfald och öka möjligheterna till arbete. Tillsammans stärker vi ett hållbart samhälle med hög livskvalitet.

För att nå dit behöver vi föreningars viktiga resurser, kompetens och nätverk. Därför kan du som förening årligen söka ett ekonomiskt stöd. Stödet ger föreningar bättre möjlighet att vara en aktiv samhällsbyggare.

Genom utåtriktade aktiviteter och verksamhet som bryter utanförskap, främjar språkutveckling eller etablerar nya kontakter och nätverk, bidrar föreningens resurser till ett mer hållbart samhälle, där fler invånare arbetar och är delaktiga.

Paraplyorganisationen INVA-SAM är vår partner och en resurs till din förening. INVA-SAM kan stödja din förening:

  • med att få en helhetsbild och arbeta fram lösningar utifrån behov,
  • genom att bistå med kontakter och samarbeten till andra parter,
  • som mötesplats att möta invånare och bedriva aktiviteter på.

Du som enskild förening kan söka samarbete med andra föreningar eller organisationer för att kombinera era resurser i nya och innovativa lösningar på samhällets utmaningar.

Din väg in som förening är genom Helsingborg Kontaktcenter och våra digitala kanaler på stadens webbplats. Vi stödjer dig hela vägen från idé till genomförande och välkomnar din ansökan för ett bättre Helsingborg.

Ni som i er förening arbetar för att stärka en viss etniskt kultur kan få stöd av de olika bildningsförbunden i staden. För mer information kan INVA-SAM vägleda er i dessa frågor.