Flyktingmottagning – mottagning av nyanlända

Så fungerar det när en person söker asyl eller har fått uppehållstillstånd.

När en person kommer till Sverige och söker asyl, vänder sig den asylsökande till Migrationsverket. Under tiden som ansökan om asyl utreds ansvarar Migrationsverket för flyktingens uppehälle. När en person har fått uppehållstillstånd i Sverige ska personen vända sig till Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen har helhetsansvar för personens etablering i det svenska samhället och det är Migrationsverket som ser till att den nyanlände personen får kontakt med Arbetsförmedlingen.

Kommunen har följande ansvar och uppgifter för nyanlända med uppehållstillstånd:

Boende till de nyanlända som anvisas till kommunen genom Migrationsverket

Kommunen är enligt lag skyldig att ordna bostad och ta emot nyanlända i kommunen. Anvisning kommer från Migrationsverket. Lagen syftar till att snabba på de nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Här kan du läsa om lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.