1 Vilket syfte har kompisnätet?

Det huvudsakliga syftet med kompisnätet är att främja integrationen i Helsingborg stad. Genom kompisnätet vill vi skapa möten mellan etablerade svenskar och nya svenskar. Målet är att det ska ske ett kulturellt utbyte. Genom kompisnätet vill vi motverka segregation och fördomar. Vi tror att detta kan leda till ett samhälle där alla känner sig inkluderade.