5 Får jag någon ersättning?

Nej. Att gå med i kompisnätet sker på frivillig basis. Vi betalar inga ekonomiska ersättningar för deltagandet.