8 Hur lång tid tar det tills jag blir matchad?

För att en matchning skall vara bra är det viktigt att vi hittar någon som du har något gemensamt med. Det är inte alltid lätt. Därför kan matchningarna ta olika lång tid.