Ansökan om grundstöd

Ansökan om grundstöd

Här ansöker du om grundstöd. Grundstödet är till för att invandrarföreningar ska kunna finnas till och erbjuda mötesplatser. Grundstödet kan användas till administrativa kostnader och driftskostnader.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Max 10 000 kr per år. 
 • Dra filer hit eller
  Verksamhets- och revisionsberättelse • Ekonomisk redogörelse • Årsmötesprotokoll • Medlemsförteckning • Föreningens stadgar (på svenska)