Ansökan om verksamhetsstöd

Ansökan om verksamhetsstöd

Här ansöker du om verksamhetsstöd. Verksamhetsstödet är till för att invandrarföreningar i den löpande verksamheten ska kunna skapa värde för helsingborgare.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Max 25 000 kr per år. 
 • Dra filer hit eller
  Verksamhets- och revisionsberättelse • Ekonomisk redogörelse • Årsmötesprotokoll • Medlemsförteckning • Föreningens stadgar (på svenska) • Beskrivning av planerade aktiviteter för året framöver