Krav för att få stöd

För att få stöd ska föreningen tillvarata helsingborgares intresse i fritids-, kultur-, mångfalds- och sociala frågor samt arbeta enligt demokratiska principer.

Du som söker ska

  • ha en vilja att främja delaktighet i samhället och skapa möten mellan helsingborgare
  • skapa större delaktighet bland kvinnor och unga
  • ha kreativa och nyskapande idéer som stärker helsingborgare på sin väg mot arbete eller studier.
  • verka för inkludering för alla helsingborgare
  • verka på demokratiska grunder
  • motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder
  • att främja allas lika värde
  • ha ett organisationsnummer samt kontonummer som är kopplat till organisationsnumret.

Det finns tre typer av stöd :

  • grundstöd och verksamhetsstöd kan endast sökas av invandrarföreningar
  • mångfaldsstöd vänder sig till den öppna idéburna sektorn.

Här kan du läsa om riktlinjer för att ansöka om stöd från arbetsmarknadsförvaltningen (pdf 204 kB, uppdaterat 2019-01-14).