Kompisnätet

Kompisnätet är ett sätt att träffas, prata svenska och lära känna nya människor som du kan bli kompis eller språkvän med. Kompisnätet vänder sig till dig som är ny i Sverige och till dig som är etablerad svensk.

Kompisnätet drivs av Volontärcenter inom Helsingborgs stad på uppdrag av arbetsmarknadsförvaltningen. Tanken är och har varit att du ska få möjlighet att hitta vänner som du även kan träffa utanför Kompisnätet.

De senaste åren har intresset för Kompisnätet varit kraftigt vikande från både nya och etablerade svenskar och arbetsmarknadsförvaltningen har därför fattat beslutet att lägga ned nätet från årsskiftet. Det sista mötet inom nätet kommer hållas den 2 december, då deltagare som varit med den senaste tiden kommer att tackas av.

Vill du bli volontär

Du kan anmäla dig som volontär inom Helsingborgs stad. Som volontär gör man en insats för andra människor utan att få betalt för det. Belöningen är uppdraget i sig med de upplevelser, erfarenheter och kontakter det ger.

Som volontär kan du prova på olika uppdrag. På helsingborg.se/volontarcenter hittar du alla aktuella uppdrag.

Om du har några frågor

Vänd dig till oss på Helsingborg kontaktcenter på 042-10 50 00 eller kontaktcenter@helsingborg.se.