Får jag någon ersättning?

Nej. Att gå med i Kompisnätet sker på frivillig basis. Vi betalar inga ekonomiska ersättningar för deltagandet.

Belöningen är uppdraget i sig med de upplevelser, erfarenheter och kontakter det ger.