Får jag något intyg?

Du kan få ett intyg efter sex månaders kontakt med din kompis.

Intyget kan vara bra att bifoga tillsammans med ditt CV när du söker jobb.