Kan jag få hjälp med att hitta en lägenhet?

Du har själv ansvar för att ordna ditt boende, enligt ett politiskt beslut i Helsingborgs stad.