Vad är samhällsorientering?

Samhällsorienteringen ska ge dig grundläggande förståelse för det svenska samhället och målet är att du ska få kunskap om individens rättigheter och skyldigheter, demokratiska värderingar, de mänskliga rättigheterna samt hur samhället är organiserat och om praktiskt vardagsliv. Informationen är minst på 60 timmar, den ges på modersmålet eller annat språk som du behärskar väl. Samhällsorienteringen ska ge utrymme för dialog och reflektion.