Stöd för nyanlända

Du som är ny i Sverige ska så snabbt som möjligt få stöd i att lära dig svenska, komma igång med att arbeta och klara av din försörjning.

Studier i svenska för invandrare (sfi)

För att få grundläggande kunskaper i svenska språket ska du anmäla dig på svenskundervisning sfi (svenska för invandrare).

Etableringsprogram

Har du nyligen fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller anhörig har du möjlighet att delta i Arbetsförmedlingen etableringsprogram. På Arbetsförmedlingens webbplats kan du läsa vilken hjälp du har rätt till.

För att söka arbete och få mer information om arbetsmarknaden ska du vända dig till Arbetsförmedlingen.

Kan jag få hjälp med att hitta en bostad?

Du kan inte få hjälp med lägenhet via kommunen – kommunen är ingen bostadsförmedling. Du ska vända dig till hyresvärdar och fastighetsägare som förmedlar bostäder. Besök till exempel webbplatser Boplats Syd och Helsingborgshem.

Samhällsorientering

Samhällsorienteringen vänder sig till två primära målgrupper:

  • Sedan 1 december 2010 ska nyanlända som har fyllt 18 år men inte fyllt 65 år och som omfattas av etableringen (etableringsplan och/eller etableringsprogrammet) erbjudas samhällsorientering.
  • Sedan 1 maj 2013 ska även vissa andra nyanlända anhöriginvandrare som har fyllt 18 år men inte fyllt 65 år, ges möjlighet att delta (den så kallade utökade målgruppen)

De målgrupper som inte omfattas av samhällsorienteringen enligt lag är:

  • de som går i gymnasieskola
  • de som är medborgare i ett land som är anslutet till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz.