Rekrytering av tolkar

Tolkförmedlingen rekryterar i första hand auktoriserade tolkar med specialkompetens, auktoriserade tolkar och utbildade tolkar. Vi ställer höga krav på språk- och realiakunskaper och rekryterar bara tolkar i språk där behov av fler tolkar finns. Behovet varierar beroende på hur situationen i samhället ser ut.

Är du intresserad av att bli tolk?

Då kan du fylla i en intresseanmälan.

Grundkrav för nya tolkar

För att bli tolk ska du ha:

 • fyllt 20 år
 • bott i Sverige i minst 5 år
 • avslutat SFI, SAS, SV 1 och 2
 • gymnasiekompetens i hemlandet eller i Sverige

Gymnasiekompetens innebär den grundläggande behörighet som krävs för att du ska kunna bli antagen till en högskoleutbildning i Sverige.

Som sökande ska du styrka grundläggande behörighet med följande betyg och intyg:

 • Fullständigt slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller på Komvux. Du måste ha godkänt i svenska 1 och 2 eller svenska som andra språk 1 och 2.
 • Avgångsbetyg från gymnasieskolans treåriga linjer, gymnasieskolans tvååriga kurser, Komvux samt gymnasieskolans program.
 • Intyg om avslutad utländsk utbildning som ger behörighet till högskolestudier i det land där den fullföljts. Utöver detta måste du ha kunskaper i svenska 2.
 • Intyg om grundläggande behörighet från folkhögskola.
 • Intyg om avslutad övrig utbildning eller praktisk erfarenhet som kan ge grundläggande behörighet.
 • Intyg från introduktionskurs för tolkar.
 • Du ska även skicka in ett utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister. Det är viktigt att utdraget från rikspolisstyrelsen skickas till oss i det oöppnade kuvertet som du fått av myndigheten.

Rekryteringsförfarande

 • Intresseanmälan med CV, kursintyg
 • Information om referent lämnas – förmedling kontaktar referent vid behov
 • Personlig intervju
 • Rekryteringstest
 • Rollspel om man aldrig tolkat
 • Information om tolk etik och teknik
 • Slutlig bedömning av ansvarig personal på tolkförmedlingen
 • Är du auktoriserad/utbildad tolk är du välkommen att skicka en ansökan med tillhörande CV till oss. Är du inte auktoriserad/utbildad tolk hänvisar vi dig till Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan eller olika folkhögskolor för mer information om tolkutbildning.

Registrering

 • Inskrivning i register på TAQS
 • Allmän information
 • Undertecknande av sekretess och tystnadsplikt
 • Erhållit information/ samtycke om PUL
 • Tolkbricka överlämnas till tolk.
 • Inskolning med mentor/ 1st uppdrag
 • Återkoppling från kunden
 • Uppföljningsmöte/ avstämning
 • Inom två år skall aspiranten ha påbörjat grundutbildningens återstående delar:
  • Sjukvårdstolkning
  • Samhällstolkning
  • Migrationstolkning
  • Juridik för tolkar