Verktygslådan

Verktygslådan är ett webbstöd till dig som arbetar med barn och unga i Helsingborg. På hemsidan finns tips och material om narkotika, alkohol, tobak, spelberoende, sex och samlevnad och hälsa.

I Verktygslådan finns dessutom förslag på utbildningar, utbildare, statistik, kontaktuppgifter till olika sakkunniga samt föräldrastödsmaterial som kan användas vid samtal med föräldrar. Med material menas sådant som man kan använda på egen hand med hjälp av till exempel en manual.

Allt har – så långt det är möjligt – stöd i aktuell forskning. Det är viktigt att det arbete som bedrivs har den effekt man avser.

Läs mer på verktygslådans webbplats.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?