Verktygslådan

Verktygslådan är ett konkret webbstöd till dig som arbetar med barn och unga i Helsingborg. Där hittar du tips och material kring ämnen som narkotika, alkohol, tobak, spelberoende, sex och samlevnad och hälsa.

Verktyg för dig som jobbar förebyggande med barn och unga

I verktygslådan finns material och metodstöd kring ämnen som narkotika, alkohol, dopning, tobak, spelberoende, sex och samlevnad och hälsa.

Med material menas sådant som man kan använda på egen hand med hjälp av till exempel en manual. Med metoder menas insatser där man behöver hjälp av andra, till exempel en utbildad presentatör.

Allt har – så långt det är möjligt – stöd i aktuell forskning. Det är viktigt att det arbete som bedrivs har den effekt man avser.