Verktygslådan

Verktygslådan är ett webbstöd till dig som arbetar med barn och unga i Helsingborg. Du hittar tips och material om narkotika, alkohol, tobak, spelberoende, sex och samlevnad och hälsa.

I verktygslådan finns material och metodstöd kring ämnen som narkotika, alkohol, dopning, tobak, spelberoende, sex och samlevnad och hälsa.

Med material menas sådant som man kan använda på egen hand med hjälp av till exempel en manual. Med metoder menas insatser där man behöver hjälp av andra, till exempel en utbildad presentatör.

Allt har – så långt det är möjligt – stöd i aktuell forskning. Det är viktigt att det arbete som bedrivs har den effekt man avser.

Du hittar verktygslådans webbplats här.