Tolk – för myndigheter och företag

Du som behöver tolk när du kontaktar en myndighet kan inte boka en tolk själv. Den myndighet som du har kontakt med bokar en tolk åt dig. I Helsingborgs stad finns kommunens egen tolkförmedling som erbjuder tolkservice till myndigheter och företag.

Helsingborgs tolkförmedling har tillgång till cirka två hundra tolkar som tillsammans behärskar fler än 80 språk.

Den myndighet som är kund hos Helsingborgs tolkförmedling kan boka en tolk via webbtjänsten TSR Online. Du behöver ett användarnamn och ett lösenord för att använda tjänsten. Saknar du inloggningsuppgifter? Kontakta Helsingborgs tolkförmedling så hjälper vi dig!

Via webbtjänsten TSR Online kan du också ta fram fakturaunderlag.

Om tolkarna på Helsingborgs tolkförmedling

Många av våra tolkar är auktoriserade av Kammarkollegiet.

Alla våra tolkar är testade och godkända i enlighet med Kammarkollegiets ”god tolksed”. Läs mer om Kammarkollegiet på deras webbplats.

Helsingborgs tolkförmedling är medlem i Tolkservicerådet, TSR, och följer deras rekommendationer för tolkservice. Läs mer på Tolkservicerådets webbplats.

Hjälp att förstå andra kulturer – boka en interkulturell kommunikatör

Myndigheter och företag kan boka interkulturella kommunikatörer från ett tiotal olika kulturer. Interkulturella kommunikatörer är personer med utländsk bakgrund som berättar om kultur, traditioner, historia, seder och bruk från sitt hemland.

Kontakta Helsingborgs tolkförmedling så berättar vi mer!

Vill du bli tolk?

Om du är intresserad av att bli tolk ska du:

  • fylla i en intresseanmälan.
  • fylla i ett intyg om att du tagit del av lagen om tystnadsplikt (pdf 18 kB).
  • skicka in ett utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister. Det är viktigt att utdraget från rikspolisstyrelsen skickas till oss i det oöppnade kuvertet som du fått av myndigheten.
  • Skicka utdraget från belastningsregistret i det oöppnade kuvertet som du fått till Tolkförmedlingen.

Just nu söker vi många tolkar

Helsingborgs tolkförmedling söker tolkar bland annat i albanska, turkiska, sorani, badinani, kurmandji, somaliska, tigirinia, pashtu, mandarin och engelska. Vi söker även tolkar som behärskar nordiska språk och tolkar till fler afrikanska språk.

Helsingborgs tolkförmedling rekryterar i första hand auktoriserade tolkar med specialkompetens, auktoriserade tolkar och utbildade tolkar. Vi ställer höga krav på språk- och realiakunskaper och rekryterar bara tolkar i språk där behov av fler tolkar finns. Behovet varierar beroende på hur situationen i samhället ser ut.