JagKan – en chans för dig som vill studera

Drömmer du om en utbildning, men är osäker på om du klarar det på grund av din psykiska ohälsa? Välkommen till JagKan. Vi stöttar dig inför och under dina studier.

Vad gör vi?

I JagKan får du tillgång till en studiecoach som stöttar dig inför och under dina studier. Studiecoachen kan till exempel hjälpa dig att

 • ta reda på dina personliga intressen och förmågor
 • undersöka utbildningar
 • sätta utbildningsmål och delmål
 • ansöka till en utbildning
 • planera dina studier
 • planera och genomföra dina studier
 • kontakta lärare och stödverksamheter på skolan.

JagKan erbjuder även hälso- och fritidsaktiviteter så som yoga eller grupper där du får möjlighet att träffa andra personer i samma situation som du.

Vill du vara med?

Du kan vara med i JagKan om:

 • du har psykisk ohälsa
 • du är folkbokförd i Helsingborg
 • du är motiverad till att studera
 • du har ekonomisk ersättning från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Helsingborgs stad.

Personer som är berättigade till CSN kan inte delta i JagKan.

Läs mer om projektet på webbplatsen JagKan.

Frågor?

Mejla till jagkan@helsingborg.se eller ring till 042-10 50 00 och fråga efter projekt JagKan.