JagKan – det är din tur nu!

JagKan är till för dig som upplever någon form av psykisk ohälsa. Vi ger dig stöd när du studerar för att sedan nå ett arbete. Det är din tur nu!

Är du motiverad till att förändra din situation? Välkommen att anmäla dig till projektet JagKan. Vi vänder oss till dig som upplever eller har en diagnos på psykisk ohälsa.
Du får hjälp med stöd och coachning för att klara dina studier. Vi erbjuder även stöd genom fritidsaktiviteter och jobbsökande genom projektets arbetsförmedlare. Du deltar i JagKan så lång tid som du önskar.

Vill du vara med?

Här hittar du intresseanmälan.

Du ska:

  • vara 15-64 år
  • vara motiverad att nå arbete via studier
  • ha en upplevd eller diagnostiserad psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning
  • ha en arbetsförmåga på minst 25 procent
  • ha stått utanför arbetsmarknaden i mer än tolv månader
  • vara folkbokförd i Helsingborg stad

Vad händer sen?

Tillsammans gör vi en kort kartläggning utifrån dina intressen och önskemål. Vi planerar även efter dina ekonomiska förutsättningar.

Därefter får du stöd i att: 

  • välja, påbörja och genomföra studier
  • närma dig och behålla ett arbete
  • hitta en fritidssysselsättning

Att vara med i JagKan är ingen garanti för jobb, men dina möjligheter att nå, få och behålla ett arbete ökar väsentligt.