Våld i nära relation

Att vara rädd för eller känna sig hotad av sin partner, att bli slagen, att behöva utföra sexuella handlingar mot sin vilja eller att tvingas avstå från umgänge med sin familj och sina vänner. Detta är bara några exempel på hur det kan vara att leva i en våldsam relation.

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något som den vill.

– Per Isdal, Alternativ till våld.

Det finns flera olika sorters våld och kombinationerna är många, men gemensamt för dem alla är att det rör sig om systematiska kränkningar och förtryck riktade mot den ena parten i relationen.

Fysiskt våld är handlingar riktade mot din kropp, exempelvis att nypa, knuffa, hålla fast, örfila, ge knytnävsslag, sparka eller att använda tillhyggen och vapen att slå med.

Psykiskt våld handlar om att systematiskt förtrycka och kränka, till exempel genom nedvärderande kommentarer, offentlig förödmjukelse, svartsjuka, kontroll och isolering.

Sexuellt våld är att tvinga eller övertala dig att utföra sexuella handlingar mot din vilja. Att du tvingas till sex, att se på pornografiska filmer fast du inte vill eller att utföra sexuella handlingar som kränker dig och din integritet är några exempel på detta.

Materiellt våld kan vara att slå sönder eller förstöra saker av ekonomiskt eller känslomässigt värde för dig. Det kan handla om att förstöra kläder, dagböcker, brev, fotoalbum, arvegods och liknande.

Hot kan innebära verbala hot om fysiskt våld mot dig eller dina närstående; familj, vänner, barn och husdjur. Det kan också vara ett aggressivt och hotfullt beteende med syfte att skrämma dig. Ett exempel kan vara att slå eller sparka sönder möbler och andra döda ting. Ett annat är att slå hårt i väggen några centimeter från ditt ansikte för att visa vad som kan hända.

Ekonomiskt våld kan innebära att någon kontrollerar alla dina pengar eller tvingar dig att lämna över det du tjänar. Det kan också innebära att du tvingas att ta lån i ditt namn eller redovisa allt du gör med dina pengar.

Vid akut fara kontakta polisen på telefon 112.