Är du utsatt för våld i nära relation?

En relation ska få dig att må bra. Oavsett om det är en kort romans eller ett mångårigt förhållande ska du alltid fråga dig själv: Blir jag respekterad? Är den här relationen bra för mig? Du ska aldrig behöva acceptera att utsättas för våld och kränkande beteende och det är aldrig ditt fel om du utsätts för våld.

Om du utsätts för våld av den du lever tillsammans med kan du få hjälp av Familjevåldsgruppen.  Det finns olika former av hjälp att få.

Skyddat boende

Om du utsätts för våld i nära relation kan du ansöka om skyddat boende. En socialsekreterare på Familjevåldsgruppen gör då en utredning angående din situation och beslutar om du har rätt till skyddat boende.

Ekonomiskt bistånd

Om du har frågor kring din ekonomi finns det en socialsekreterare i Familjevåldsgruppen som utreder försörjningsstöd för de som är våldsutsatta och vistas i skyddat boende.

Stödsamtal och behandlade samtal

På Familjevåldsgruppen arbetar tre behandlare som kan ge stödjande och behandlande samtal till dig som är utsatt för våld i nära relation. Du kan få stöd i en akut kris men även få hjälp med att bearbeta våld som skett bakåt i tiden.

Varningssignaler

Det är lätt att hamna i ett destruktivt förhållande, det kan hända alla. Därför är det viktigt att uppmärksamma de varningssignaler som kan vara tecken på att du lever i en destruktiv relation.

Känner du igen dig?

 • Känner du dig nervös när din partner är i närheten?
 • Anpassar du ditt beteende för att din partner inte ska bli arg?
 • Får din partner dig att känna dig dum, ointelligent, knäpp eller dålig?
 • Känner du dig pressad att ha sex?
 • Tänker du mer på hur din partner mår än på dig själv?
 • Känner du dig otillräcklig, oavsett vad du gör?
 • Undviker du att säga emot din partner?
 • Hindrar din partner dig från att göra det du vill?
 • Kritiserar eller förödmjukar din partner dig öppet inför andra?
 • Är din partner överdrivet svartsjuk?
 • Försöker din partner kontrollera ditt liv?
 • Blir du anklagad för att flirta med andra fast du inte gör det?
 • Undviker du att träffa familj och vänner för att slippa konflikter med din partner?
 • Har din partner skrämt dig med våld eller ett hotfullt beteende?
 • Har din partner hotat med att skada sig själv eller ta sitt liv om du gör slut?

Känner du igen dig i en eller flera av dessa punkter är du i en relation som du antagligen inte mår bra av.

Kontaktuppgifter till Familjevåldsgruppen 

Om du utsätts för hedersrelaterat våld eller är utsatt för våld på annat sätt ska du kontakta Socialförvaltningens Mottagningsenhet på 042-10 64 56.

Mer information om våld i nära relation och ilskeproblematik.