Barn och våld

Att vara barn och se en förälder utsättas för våld är en väldigt skrämmande upplevelse. Barn som bevittnar våld mot en förälder är utsatta för brott och kan behöva hjälp och stöd.

Att bevittna våld mot en förälder är en traumatisk upplevelse för ett barn. De barn som lever i familjer där det förekommer våld mellan föräldrarna vet så gott som alltid vad som pågår. Hemmet blir en otrygg plats och barnet kan gå med en ständig rädsla för att våldet ska blossa upp igen. Andra vanliga känslor kan vara oro, ledsenhet och ilska. Det är inte heller ovanligt att barnet tar på sig ansvaret för våldet och känner skuldkänslor.

Det är aldrig okej för barn att se eller höra en förälder bli utsatt för våld och det är aldrig barnets fel att det händer.  Hos Familjevåldsgruppen kan barn och ungdomar som bevittnar våld i hemmet få hjälp och stöd. Kontakten pågår så länge som barnet har behov av den. Det kan vara några enstaka samtal eller en längre kontakt. De socialsekreterare och behandlare som arbetar i Familjevåldsgruppen är vana vid att träffa barn som har det svårt hemma.

Om du som vuxen känner till att ett barn utsätts för våld eller lever i en familj där det förekommer våld bör du omgående göra en orosanmälan till Familjevåldsgruppen.

Stödgrupp för barn – Kids Club

Kids Club är en gruppverksamhet för barn mellan 6 och 12 år som levt med våld i hemmet och för deras våldsutsatta förälder.

Syftet med verksamheten är att ge barnen en möjlighet att bearbeta det våld de bevittnat samt ge dem verktyg att hantera sin livssituation. En grupp består av fyra till åtta barn och träffas tio gånger. Vi börjar med att fika tillsammans därefter går barn och föräldrar till varsin grupp. Varje träff har olika teman.