Brottsoffer

Att bryta med ett tidigare kriminellt liv är ett stort beslut och man kan behöva mycket stöd och hjälp i samband med detta.

Om du lever under hot eller vill bryta med ett kriminellt gäng eller nätverk kan du kontakta Mottagningen på Socialförvaltningen i Helsingborg för att få hjälp och stöd.

För mer information, kontakta Mottagningen på 042-10 64 56