Hedersproblematik

Känner du dig kontrollerad av din familj och av din släkt? Får du inte själv bestämma vilka du ska umgås med eller bli kär i? Tvingas du hålla koll på dina syskon på ett sätt som inte känns bra? Är du rädd för att giftas bort mot din vilja?

I Sverige har alla människor rätt att leva ett liv där man själv får bestämma vem man träffar, hur man ser ut, vad man gör på sin fritid och vem man ska gifta sig med.  Om man lever i en familj där man inte får bestämma dessa saker själv kan det vara så att man lever under hedersförtryck. Det kan kännas svårt och skamligt att prata om vad som händer inom ens familj, men på Socialförvaltningen kan du få hjälp och stöd i att leva ett liv utan kontroll och hot.

Här är några signaler på att du lever i en familj där det förekommer hedersförtryck:

  • Du får inte själv bestämma vilka vänner du träffar/vilka du umgås med.
  • Din familj och/eller dina syskon håller koll på dig och ser till att du följer familjens regler
  • Du får inte klä dig eller se ut som du vill
  • Du tänker hela tiden på vad du säger och gör så att du inte ska förstöra familjens rykte.
  • Är du utsatt för hot och våld av din familj eller dina släktingar?

Om du behöver prata med någon om hur du har det, kontakta Mottagningen på 042-10 64 56