Har du problem med ilska och aggression?

Har du tappat kontrollen över dig själv någon gång? Har du varit nära att använda våld mot någon närstående? Har du varit psykiskt eller fysiskt våldsam mot någon som står dig nära? Det finns hjälp att få, ta kontakt med teamet mot våld i nära relationer.

Socialtjänstens Familjevåldsgrupp kan erbjuda dig:

 • Rådgivning och stödjande samtal, både av kortvarig och långvarig karaktär
 • Hjälp att se orsaker till ilskan och vilka konsekvenser det får på omgivningen att använda olika former av våld
 • Kunskap om hur du kan hantera din ilska och aggressivitet genom att hitta alternativ till ditt beteende
 • Hjälp att se barnens behov utifrån barnperspektivet.

Vad händer när jag kommer till samtal?

Inledningsvis ligger störst fokus på att prata om ilska och eventuellt våld som har förekommit, vad man kan göra för att förhindra att det uppstår, och försöka få insikt i varför ilskan har blivit ett problem. Det är också viktigt att prata om vad ilskan kan ha orsakat andra, till exempel partner och/eller barn. Det kan vara svårt att komma hit och öppna upp sig om något man aldrig har pratat med någon om tidigare, men vi försöker att inge hopp till dem som kommer hit. Det är ett stort steg på vägen att bara ringa och boka tid. Det är viktigt att den som påbörjar sin behandling genomför den, och det ser ut som att ett flertal upplever konkret förbättring i förhållande till våldet. Det tar tid att arbeta med ilskeproblematik, både antal månader och tillfällen under denna tid. Det behövs kontinuerlig behandling. För att säga det mycket enkelt: många som lyckas sluta använda våld är människor som ser att det är hens eget ansvar att sluta använda våld. Däri ligger nyckeln till förändring!

Gruppverksamhet för män med aggressionsproblematik

Socialtjänsten kan erbjuda gruppverksamhet för män med vålds- och/eller aggressionsproblem. I gruppverksamheten har du möjlighet att träffa andra män som har liknande erfarenheter under ledning av två gruppledare.

Gruppledarna har lång erfarenhet av att arbeta med grupper och våld i nära relationer. I gruppen diskuteras olika teman som:

 • Vad är våld? Definition och våldsformer
 • Psykiskt våld – Olika former av psykiskt våld
 • Sexualiserat våld och hur våld och rädsla påverkar relationen
 • Alternativ till våld – Vad menas med ickevåldsamma reaktionsformer?
 • Ansvar – Våldet är utövarens ansvar!
 • Far och barn – Vad gör våldet med barn och hur är jag som far?
 • Orsaker till våld – Varför använder jag våld och till vad använder jag det?
 • Vad åstadkommer våld? – Konsekvenser, vad gör våldet med partner och barn?

Gruppen träffas 1,5 timmar (kvällstid) under 24 veckor. Du kan anmäla ditt intresse när som helst, även efter gruppstart. Träffarna är gratis.

ATV – Alternativ till våld är en väl beprövad behandlingsmodell för män som använder eller har använt våld i en nära relation. Den egna motivationen är mycket viktig.

Kontaktuppgifter till Familjevåldsgruppen