Våld i nära relationer

På socialförvaltningen kan vi hjälpa och stödja dig som är utsatt för våld i en nära relation och barn som har bevittnat våld i en nära relation. Hit kan du också vända dig om du misstänker att någon i din omgivning far illa eller om du själv har svårt att hantera ilska och aggressioner.

Vi hjälper dig med till exempel skyddat boende och kontakterna med sjukvård, polis och andra myndigheter och organisationer om det behövs.

Du kan ringa oss och prata förutsättningslöst. Du kan vara anonym och vi arbetar under sekretess.

Kontakta oss

Du kan ringa oss på 042-10 32 00.

Om du behöver hjälp på kvällar och helger

Om du behöver hjälp på kvällar och helger kan du ringa socialjouren, telefon 114 14 (polisens växel).