Barnahuset – samlat stöd för utsatta barn

Barnahuset finns till för barn och ungdomar som misstänks ha utsatts för misshandel eller sexuella övergrepp. Socialtjänst, polis, åklagare, läkare och barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) arbetar tillsammans i gemensamma lokaler för att göra utredningen och rättsprocessen så snabb och smärtfri som möjligt.

Förutom hjälp i rättsprocessen erbjuder barnahuset samtalsstöd för utsatta barn och ungdomar samt till deras anhöriga.

För att ett ärende ska bli aktuellt för barnahuset ska det finnas ett behov av samverkan mellan socialtjänst, polis och åklagare. Barn och föräldrar i hela nordvästra Skåne kan dock kontakta Barnahuset för råd och stöd. Även du som jobbar inom socialtjänsten, förskolan/skolan, eller sjukvården kan konsultera oss.

Lokalerna är anpassade till barnen

Det är viktigt att skapa trygghet i den svåra situation som barnen och ungdomarna befinner sig i när de kommer till barnahuset.

Våra lokaler är anpassade för barn och ungdomar och handläggare från socialtjänsten har möjlighet att följa med i polisförhöret via tv-skärm och högtalare i ett annat rum. Detta gör att barnet slipper upprepa sin berättelse om vad det har varit med om.

För dig som bor i nordvästra Skåne

Barnahuset vänder sig till de nordvästskånska kommunerna (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga) och ligger på Bredgatan 19 i Helsingborg, i anslutning till socialförvaltningens lokaler.

Det är socialtjänsten eller polismyndigheten som kallar dig till besök på Barnahuset – föräldrar och barn kan inte själva boka tid. Vid akuta ärenden, kontakta polisen (via 112 eller 114 14) eller socialtjänsten i din kommun.

Du kan läsa mer om barnahuset på Familjen Helsingborgs webbplats.