Stödgrupp för barn – Kids Club

Kids Club är en gruppverksamhet för barn mellan 6 och 12 år som levt med våld i hemmet och för deras våldsutsatta förälder.

Syftet med verksamheten är att ge barnen en möjlighet att bearbeta det våld de bevittnat samt ge dem verktyg att hantera sin livssituation. En grupp består av 4 till 8 barn och träffas tio gånger. Vi börjar med att fika tillsammans därefter går barn och föräldrar till varsin grupp. Varje träff har olika teman.