Vad betyder dödsbo?

Svar: Tillgångar och skulder som finns kvar efter den avlidne.