Vad betyder dödsbodelägare?

Svar: Arvinge, testamentstagare eller efterlevande make till en avliden person. Om det inte finns någon dödsbodelägare kan någon annan representera dödsboet.