Överklaga

Beslut om ekonomiskt bistånd går att överklaga. Du har tre veckor på dig, från det att du har fått beslutet, att lämna in en överklagan. I överklagan skriver du vilket beslut det gäller och vad du inte är nöjd med.

Det behövs inte någon särskild blankett för överklagan utan det går bra att skriva på ett vanligt papper. Överklagan lämnar eller skickar du till arbetsmarknadsförvaltningen som fattat beslutet. Handläggaren som har fattat beslutet går på nytt igenom ditt ärende när din överklagan har kommit in.

Handläggaren ser om det finns skäl att ompröva hela eller delar av beslutet utifrån vad du har skrivit i din överklagan. Om beslutet inte omprövas skickas din överklagan vidare till förvaltningsrätten som är den domstol som prövar beslutet. Förvaltningsrätten meddelar sitt beslut i en dom.