Så utreder vi din ansökan

Om du har ansökt genom vår e-tjänst kan vi kontakta dig för frågor kring din situation. Om du har ansökt på papper har du fått svara på våra frågor innan du har lämnat din ansökan.

När du har lämnat in din ansökan går vi igenom den för att se att alla nödvändiga handlingar är med. Därefter utreder vi om du har rätt till ekonomiskt bistånd. Utredningen innebär att vi räknar på din ekonomi. Vi utgår från riksnormen för ekonomiskt bistånd, som är det belopp som regeringen bestämmer inför varje nytt kalenderår. Riksnormen grundar sig på pris- och konsumtionsundersökningar.

Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar måste du använda dessa till din försörjning innan du kan få ekonomiskt bistånd. Vi bedömer också om du i övrigt uppfyller kraven utifrån din situation.

Du ska få ett skriftligt beslut inom 10 dagar från det att din ansökan är fullständig. Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga. Läs mer om hur du överklagar beslut om ekonomiskt bistånd.

I vissa fall kan du få betala tillbaka ekonomiskt bistånd som du har fått i väntan på annan ersättning. Läs mer om återkrav på ekonomiskt bistånd.