Fond för äldre personer

Vård- och omsorgsförvaltningen förvaltar en fond, Inga Morgan-Rodericks fond, som vänder sig till äldre personer inom äldreomsorg och hemsjukvård. Här hittar du information om hur du kan ansöka om medel ur fonden.

Vem kan söka pengar från fonden?

Donationsmedlen är till för äldre personer inom äldreomsorgen och hemsjukvården och som bor i ordinärt boende och sällan eller aldrig får besök.

Så här får pengarna från fonden användas

  • Pengar från donationen ska endast användas till trivselåtgärder som initieras av den enskilde.
  • Donationsmedlen får inte användas för omkostnader för anställd personal, däremot kan medel sökas för frivilligmedhjälpare som sällskapar med den enskilde.
  • Gemensamma aktiviteter kan genomföras med medel från stiftelsen. Varje enskild deltagare måste dock ansöka om medel från stiftelsen för sin egen del på avsedd blankett.
  • Medel från fonden utbetalas maximalt fyra gånger per kalenderår till en och samma sökande och endast för endagsaktiviteter.
  • Maximalt 1000 kr per person kan utgå till trivselaktivitet vid ett ansökningstillfälle.

Särskilda regler för måltider

Medel från stiftelsen kan utgå till fika, lunch eller middag med följande belopp.

  • Fika: 75 kr per person
  • Lunch: 100 kr per person
  • Middag: 500 kr per person

Helsingborgs stad policy för representation gäller.

Så ansöker du

Blankett för att ansöka om stöd från stiftelsen (pdf 217 kB). Utbetalning sker till kontot först när ansökan blivit beviljad.

Ansökan skickas till:

Att: Ermin Dobraca
Florettgatan 29 C
251 89 Helsingborg

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.