Fond för äldre personer

Vård- och omsorgsförvaltningen förvaltar en fond, Inga Morgan-Rodericks fond, som vänder sig till äldre personer inom äldreomsorg och hemsjukvård. Här hittar du information om hur du kan ansöka om medel ur fonden.

Vem kan söka pengar från fonden?

Donationsmedlen är till för äldre personer inom äldreomsorgen och hemsjukvården och som bor i ordinärt boende och sällan eller aldrig får besök.

Så här får pengarna från fonden användas

  • Pengar från donationen ska endast användas till trivselåtgärder som initieras av den enskilde.
  • Donationsmedlen får inte användas för omkostnader för anställd personal, däremot kan medel sökas för frivilligmedhjälpare som sällskapar med den enskilde.
  • Gemensamma aktiviteter kan genomföras med medel från stiftelsen. Varje enskild deltagare måste dock ansöka om medel från stiftelsen för sin egen del på avsedd blankett.

Särskilda regler för måltider

Medel från stiftelsen kan utgå till fika, lunch eller middag med följande belopp.

  • Fika: 75 kr per person
  • Lunch: 100 kr per person
  • Middag: 500 kr per person

Helsingborgs stad policy för representation gäller.

Så ansöker du

Ansökan om medel från stiftelsen ska göras av den enskilde själv på särskild blankett. Utbetalning sker till den enskildes konto först när ansökan blivit beviljad.

Ansökan skickas till:
Enheten för förebyggande arbete
Att: Katarina Almqvist
Nedre Holländaregatan 24
252 26 Helsingborg