Jag har anmält att en person får ekonomiskt bistånd på felaktiga grunder. Vad händer med anmälan?

Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar aktivt med att förhindra felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd. I förvaltningen finns två tjänstemän som särskilt arbetar med felaktiga utbetalningar. Alla anmälningar som lämnas till förvaltningen hanteras. På grund av sekretessbestämmelser kan vi inte berätta för dig vad din information lett till.