Handlingar du behöver lämna in

För att vi ska kunna behandla din ansökan om ekonomiskt bistånd är det viktigt att du tillsammans med ansökan lämnar in handlingar som styrker en del av dina uppgifter. Vilka handlingar du ska lämna in beror på hur din situation ser ut. 

Om du ansöker via vår e-tjänst ser du i e-tjänsten vilka handlingar som just du behöver bifoga.

Om du istället vill ansöka på papper får du i kontakten med oss information om vilka handlingar du ska lämna in. Tänk på att lämna in kopior på handlingarna. Har du inga kopior kan du använda kopiatorn i vårt väntrum.

Handläggningen tar längre tid om vi måste begära in kompletteringar från dig.

De vanligaste handlingarna

  • Ekonomisk översikt – det vill säga en förteckning över alla dina bankkonton från alla dina banker inklusive uppgifter om eventuella fonder, pensionssparande och aktier.
  • Underlag på alla dina inkomster för de två senaste månaderna.
  • Hyreskontrakt/andrahandskontrakt/inneboendekontrakt.
  • Hyresavi – visar vad som ingår i hyran (tillval, garage med mera).
  • Kvitton på betald hyra två månader tillbaka – kan styrkas av till exempel bankkontoutdraget.
  • Underlag på övriga kostnader som till exempel fackavgift, läkarvård/medicin (högkostnadskort), elräkning och styrkta med kvitton.
  • Vid sjukdom/inte arbetsför – redovisa aktuella läkarintyg.
  • Senaste beräkningen från förra hemkommunen om ni fått försörjningsstöd under de senaste tre månaderna.
  • Intyg om ni har eller har haft företag nyligen. Momsdeklarationer, skattedeklaration med mera.