Handlingar du behöver lämna in

För att vi ska kunna behandla din ansökan om ekonomiskt bistånd är det viktigt att du tillsammans med ansökan lämnar in handlingar som styrker en del av dina uppgifter. Vilka handlingar du ska lämna in beror på hur din situation ser ut. 

Om du ansöker via vår e-tjänst ser du i e-tjänsten vilka handlingar som just du behöver bifoga.

Om du istället vill ansöka på papper får du i kontakten med oss information om vilka handlingar du ska lämna in. Tänk på att lämna in kopior på handlingarna. Har du inga kopior kan du använda kopiatorn i vårt väntrum.

Handläggningen tar längre tid om vi måste begära in kompletteringar från dig.

De vanligaste handlingarna

  • Kontoutdrag över de två senaste månaderna för alla dina bankkonton inklusive uppgifter om fonder, pensionssparande, aktier och obligationer.
  • Ekonomisk översikt – det vill säga en förteckning över alla dina uppdrag hos banken/bankerna.
  • Avier på inkomstuppgifter två månader tillbaka.
  • Hyreskontrakt/andrahandskontrakt/inneboendekontrakt.
  • Hyresavi – visar vad som ingår i hyran (tillval, garage m.m.).
  • Kvitton på betald hyra två månader tillbaka – kan styrkas av till exempel bankkontoutdraget.
  • Övriga kostnader som till exempel fackavgift, läkarvård/medicin högkostnadskort, avi på elräkning (alla sidorna) ska specificeras och styrkas med kvitton.
  • Vid sjukdom/inte arbetsför – redovisa aktuella läkarintyg.
  • Senaste beräkningen från förra hemkommunen om ni fått försörjningsstöd under de senaste tre månaderna.
  • Intyg om ni har eller har haft företag nyligen. Momsdeklarationer, skattedeklaration etc.