Förvaltare

Ibland räcker det inte med den hjälp som en god man kan ge. Då utses en förvaltare. Det är en så kallad tvångsåtgärd som tas till när en person inte anses kunna ta hand om sig själv eller det han eller hon äger.

Ibland kan det behövas mer hjälp

än vad en god man kan ge.

Då får personen som behöver hjälp

en förvaltare.

En förvaltare tilldelas.

Det betyder att personen som

blir tilldelad en förvaltare

inte kan tacka nej.

Det är en tvångsåtgärder.

En förvaltare tilldelas när en

person inte anses kunna ta hand om

sig själv eller det hen äger.

En förvaltares uppgifter

Förvaltarens uppgifter

är desamma som en god mans.

Skillnaden är att personen som

blir tilldelad en förvaltare inte

kan tacka nej.

Personen som får en förvaltare

kan inte heller ta ut pengar

på egen hand, eller

teckna avtal.

Det måste förvaltaren göra.

Här kan du läsa mer om vad
en god man gör
.

Vem kan få en förvaltare?

För att kunna få en förvaltare måste vissa

saker vara uppfyllda:

  • Hjälpsökande lider av sjukdom, försvagad hälsa
    eller psykisk störning.
  • Hjälpsökande klarar inte att ta hand om sig själv
    eller det som hen äger.
  • Hjälpen från en god man räcker inte till.

Hur ansöker man om förvaltare?

Den som behöver hjälp själv

kan ansöka om en förvaltare.

Anhöriga, såsom familj och vänner

kan också ansöka om förvaltare till någon.

Det kan överförmyndaren också göra.

Beslutet tas av tingsrätten.

De är väldigt noga när de tar beslutet.

Ansökan skickas tillsammans

med läkarintyg till:

Box 712

251 07

Helsingborg.

Här hittar du alla blanketter och e-tjänster
som handlar om god man och förvaltare
.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?