Om jag vill byta från förvaltare till god man, hur gör jag då?

Om du vill byta från förvaltare till god man ska du skicka en ansökan till överförmyndarnämnden, alternativt direkt till tingsrätten.

Till ansökan ska du bifoga ett läkarintyg som styrker att det är tillräckligt med godmanskap och att det inte längre finns behov av förvaltarskap. Din förvaltare kommer att få yttra sig i ärendet och det är sedan tingsrätten som fattar beslut och avgör frågan.

På samma sätt går det till om du idag har hjälp av en god man och det istället finns behov av förvaltarskap. Även förvaltaren/gode mannen kan ansökan om dessa förändringar.