Alkohol och droger

Socialtjänsten kan hjälpa den som dricker för mycket alkohol eller använder narkotika eller andra droger. Om du tycker att du dricker för mycket alkohol eller om du känner någon som gör det kan du ringa 042-10 66 63. Du kan också kontakta sjukvården.  

På Nedre Nytorgsgatan finns Södermottagningen.

Dit kan du vända dig om du bor på Söder.

Bor du i andra delar av Helsingborg

ska du kontakta Region Skånes beroendevård.

Du kan ansöka om hjälp mot ditt missbruk

vid socialförvaltningens mottagning.

Mottagningen finns på Bredgatan 17.

Du kan också ringa på telefon 042-10 64 56.