Tanka fordonsgas och etanol

Miljöbränslen ger lägre utsläpp av växthusgaser och ger renare avgaser i jämförelse med bensin och diesel. I Helsingborg finns möjligheten att tanka alternativa drivmedel som fordonsgas och etanol.

Tanka fordonsgas

Fordonsgas är ett samlingsnamn och består av biogas, naturgas eller en blandning av dessa.

Här kan du tanka fordonsgas i Helsingborg

  • Hjortshögsvägen 7 (Öresundskraft/NSR)
  • Sydhamnsgatan 12 (Öresundskraft)
  • Ängelholmsvägen 38 (Preem/Öresundskraft)

På till exempel webbplatsen fordonsgas.se kan du bland annat se vilka andra tankställen som finns i resten av Sverige.

Tanka etanol E-85

Etanol E-85 säljs på vanliga bensinstationer av i stort sett samtliga leverantörer som säljer drivmedel. I Helsingborg finns det möjlighet att tanka etanol på de flesta bensinstationer.