Cykelbarometer

Med hjälp av cykelbarometern på Kungstorget utanför Knutpunkten följer vi hur många cyklister som passerar platsen varje dag.

Cykelbarometern fungerar genom att detektorer i cykelbanan registrerar cyklister som passerar. På barometern visas hur många cyklister som passerat per dag och summerat över året.

Förutom att barometern gör cyklarnas roll i staden synligt för alla som passerar, ger den oss som arbetar med cykelfrågor inom Helsingborgs stad ett bra statistiskt underlag för bedömningen av hur cyklandet utvecklas i Helsingborg.