Det här är på gång

Det ska vara enkelt att cykla i Helsingborg. Här får du information om en del av det vi planerar att göra vad gäller cykling och cykelvägar.

Det här är en del av det vi planerar att göra:

 • Ny cykelbana längs Jönköpingsgatan
 • Upphöjd cykelbana i korsningen Bergaliden/Lilla Bergaliden
 • Ny gång och cykelbana längs Nyvångsvägen i Bårslöv
 • Genomgående gång- och cykelbana längs Pålsjögatan
 • Ny gång och cykelbana längs Hjortshögsvägen
 • Ny cykelbana längs Ringstorpsvägen
 • Förbättrad gång och cykelpassage längs Norra Brunnsvägen
 • Cykelpassager på Sandövägen
 • Ny gång- och cykelbana på Mellersta Stenbocksgatan
 • Ny gång- och cykelbana längs Ragnvallagatan
 • Cykelöverfart på Hemmansvägen i Bårslöv
 • Ny cykelbana längs Ringstorpsvägen