Det här har vi gjort

Nya cykelbanor, en ny cykelpump och en ny cykelplan. Det är en del av det vi gjort det senaste året för att fler ska vilja cykla.

Det här är en del av det vi gjort det senaste året:

  • Vi har placerat en cykelpump på Rydebäck station.
  • Vi har tagit fram en ny cykelplan för Helsingborg.
  • Vi har byggt cykelstråk längs med Österleden mellan Gustavslundsvägen och Ragnvallagatan.
  • Vi har byggt en gång- och cykeltunnel under Fältarpsvägen.
  • Vi har åtgärdat korsningar längs med det blå kuststråket.
  • Vi har infört två nya cykelöverfarter på Industrigatan.
  • Vi har byggt cykelbana parallellt med Pilgatan.
  • Vi har byggt kopplingar till hållplats Orkestergatan på Landskronavägen.